STRUKE:

kompleksna analiza

kompleksna analiza, grana matematike koja se bavi proučavanjem funkcija kompleksne varijable, stavljajući težište na derivacije i integrale kompleksnih varijabla. Prve indicije korisnosti kompleksnih brojeva u matematičkim postupcima otkrio je Geronimo Cardano, a kompleksnu analizu dalje su razvijali Augustin-Louis Cauchy (Cauchyjev integralni teorem, Cauchyjev teorem, Cauchy-Riemannovi uvjeti), Carl Friedrich Gauss (prikazao kompleksne brojeve u kompleksnoj ravnini i tako ih povezao s realnim brojevima, dao fundamentalni teorem algebre), Georg Fredrich Bernhard Riemann (zasnovao geometrijski pristup teoriji funkcija kompleksne varijable) i dr. Primjena zakonitosti kompleksne analize važna je za matematiku i za matematičko opisivanje fizikalnih problema, prirodnih pojava i tehničkih procesa.

Citiranje:
kompleksna analiza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70065>.