STRUKE:

Wilsonova komora

ilustracija
WILSONOVA KOMORA - 1. bljeskalica, 2. leća, 3. stakleno kućište, 4. fotoaparat, 5. prostor komore, 6. kondenzacijska jezgra, 7. pokretna membrana, 8. klip

Wilsonova komora [wi'lsən~] (po Charlesu Thomsonu Reesu Wilsonu), prvi uređaj kojim se mogla registrirati staza električki nabijenih čestica, posebno α-čestica i elektrona emitiranih iz radioaktivnih materijala. U osnovi je to posuda ispunjena smjesom zraka i vodene pare, u kojoj se brzim povećanjem njezina volumena s pomoću pokretne membrane i klipa, zbog pada tlaka i temperature, postiže prezasićenost zraka vodenom parom, pri čem dolazi do kondenzacije vodene pare duž staze nabijene čestice. Prolaskom kroz komoru, nabijena čestica ionizira molekula zrake, koje tako postaju središta kondenzacije. Na tom osnovnom načelu razvijena je maglena komora (→ blackett, patrick maynard stuart) i komora s mjehurićima (→ glaser, donald arthur).

Wilsonova komora. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 31.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66207>.