struka(e): fizika

komora s mjehurićima, detektor ionizirajućega zračenja u kojem se promatranjem mjehurića nastalih djelovanjem zračenja na prozirnu tekućinu u komori mogu vidjeti putanje čestica i fotona velike energije. Njezin se rad temelji na pojavi da se u pregrijanoj (malo iznad temperature vrenja) tekućini, duž putanje kojom su se gibale čestice ili širio elektromagnetski val, stvaraju mjehurići plina, a prema svojstvima tako nastaloga traga (npr. zakretanju u magnetskom polju) mogu se odrediti osnovni parametri promatranoga zračenja. Izumio ju je Donald Arthur Glaser 1952. Primjenjuje se u znanstvenim istraživanjima za proučavanje svojstava čestica i nuklearnih reakcija i u svemirskim misijama za istraživanje kozmičkoga zračenja. (→ ionizacijska komora; poluvodički detektor; proporcionalno brojilo; scintilacijsko brojilo; wilsonova komora)

Citiranje:

komora s mjehurićima. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 27.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/komora-s-mjehuricima>.