STRUKE:

prirodne konstante

prirodne konstante, konstante koje se pojavljuju pri matematičkom opisivanju fizikalnih zakona.

Neke prirodne konstante

konstanta znak vrijednost
brzina svjetlosti u vakuumu c0 2,997 924 58 × 108 m/s
magnetska permeabilnost vakuuma μ0 12,566 370 614 × 10–7 N/A²
dielektrična permitivnost vakuuma ε0 8,854 187 817 × 10–12 F/m
elementarni električni naboj elektrona e 1,602 176 621 × 10–19 C
Planckova konstanta h 6,626 070 040 × 10–34 Js
gravitacijska konstanta G 6,674 08 × 10–11 Nm²/kg²
plinska konstanta idealnoga plina R 8,314 460 J/(molK)
Avogadrova konstanta NA 6,022 140 857 × 1023mol–1
Boltzmannova konstanta k = R/NA 1,380 649 × 10–23J/K
konstanta fine strukture α 7,297 352 566 × 10–3
Citiranje:
prirodne konstante. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50445>.