struka(e): fizika

plinska konstanta (opća plinska konstanta) (znak R), prirodna konstanta koja se pojavljuje u plinskoj jednadžbi i jednake je vrijednosti za svaki idealni plin: R = pV/nT , gdje je p tlak, V volumen, n broj molova, a T apsolutna temperatura. Jednaka je umnošku Avogadrove konstante NA i Boltzmannove konstante kB, dakle: R = NAkB. Od redefiniranja osnovnih jedinica Međunarodnoga sustava jedinica 2019. iznosi točno 8,314 462 618 153 24 J/mol K. (→ plin)

Citiranje:

plinska konstanta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 26.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/plinska-konstanta>.