STRUKE:

kosinusni poučak

kosinusni poučak, trigonometrijski teorem prema kojem je u proizvoljnom trokutu moguće pronaći duljinu treće stranice ako su poznate duljine dviju stranica i kut između njih: c² = a² + b² – 2ab cos γ, gdje su a, b i c stranice trokuta, a γ kut među stranicama a i b. Pitagorin poučak poseban je slučaj toga poučka za γ = 90° (cos 90° = 0), što daje c² = a² + b².

Citiranje:
kosinusni poučak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 22. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33322>.