TRAŽI DALJE:
STRUKE:

konjunkcija

konjunkcija (lat. coniunctio: sveza).

1. Položaj u kojem tijelo Sunčeva sustava ima jednaku ekliptičku dužinu (→ ekliptika) kao i Sunce, pa se nalazi na približno istom pravcu sa Zemljom i Suncem. U konjunkciji ne mora doći do pomrčine, odn. okultacije. U donjoj konjunkciji tijelo je između Sunca i Zemlje, a u gornjoj je Sunce između tijela i Zemlje (→ aspekt). Izrazom konjunkcija označuje se i najmanji razmak dvaju nebeskih tijela.

2. U lingvistici → veznik

3. U matematici, logička operacija koja uređenomu paru matematičkih izjava A ∧ B (A i B) pridružuje istinitu izjavu ako i samo ako su obje izjave istinite.

Tablica istinitosti:

A B A ∧ B

Citiranje:
konjunkcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 11. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32817>.