struka(e): matematika

matematička izjava, jednostavna tvrdnja koja je ili istinita ili neistinita, a ne može biti neodređena ili djelomično istinita. Na primjer, »broj četiri je paran broj« i »2 + 2 = 4« istinite su matematičke izjave a »broj tri je paran broj« i »2 + 2 = 5« nisu istinite. S pomoću logičkih operacija (disjunkcija, implikacija, konjunkcija, negacija) povezivanjem jednostavnih matematičkih izjava grade se složene izjave: aksiomi i teoremi. Matematička izjava je osnovni pojam matematičke logike. U tehničkoj primjeni matematička je izjava fizikalno stanje koje može imati samo dvije vrijednosti: 1 ili 0 (npr. teče električna struja ili ne teče električna struja). Ona čini osnovu za projektiranje elektroničkih logičkih sklopova. (→ sud)

Citiranje:

matematička izjava. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 27.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/matematicka-izjava>.