struka(e): matematika

logička operacija, matematička operacija koja matematičkoj izjavi pridružuje njezinu negaciju ili dvjema matematičkim izjavama složenu izjavu: npr. disjunkcija, ekvivalencija, implikacija i konjunkcija. Vrijednost istinitosti logičkih izraza za svaku logičku operaciju i za svaku moguću kombinaciju zadanih logičkih vrijednosti prikazuje se s pomoću tablice istinitosti.

Citiranje:

logička operacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 27.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/logicka-operacija>.