TRAŽI DALJE:
STRUKE:

hadron

hadron (prema grč. ἁδρός: gust, jak, temeljan), subatomska čestica koju čine kvarkovi povezani jakim međudjelovanjem. Hadroni su prema građi i spinu razvrstani na barione (čine ih tri kvarka, imaju polucijeli spin), npr. proton i neutron, lambda-čestica, sigma-čestica, i mezone (čine ih kvark i antikvark, imaju cjelobrojni spin), npr. pion i kaon, J/ψ-mezon. Protoni su stabilni, neutroni su stabilni samo unutar atomske jezgre (slobodni neutroni imaju vrijeme poluraspada oko 880 s), a svi ostali hadroni su nestabilni.

Citiranje:
hadron. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24030>.