struka(e): matematika
ilustracija
ASIMPTOTA

asimptota (grč. ἀσύμπτωτος: koji se ne sastaje), pravac kojemu se neka krivulja sve više približava a da ga ne dotakne (nedodirnica, nedotičnica). Ako postoji tangenta na krivulju u svakoj njezinoj točki u konačnosti, može se reći da je asimptota tangenta krivulje u njezinoj beskonačno dalekoj točki. Pojedine krivulje mogu ne imati nijednu asimptotu ili imati jednu ili više njih. Npr. hiperbola ima dvije asimptote, a sinusoida nema nijednu.

Citiranje:

asimptota. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/asimptota>.