Upit sustav, pronađeno natuknica: 2121

srčano-žilni sustav

srčano-žilni sustav (kardiovaskularni sustav), organski sustav što ga čine srce i krvne žile (→  srce; ...

Sunčev sustav

Sunčev sustav, sustav koji se sastoji od Sunca i manjih svemirskih tijela povezanih gravitacijskom silom. ...

školski sustav

školski sustav, sustav koji obuhvaća sve škol. ustanove u jednoj državi. Vertikalnom podjelom školski ...

Tehnički sustav

Tehnički sustav, sustav mjernih jedinica koji se zasnivao na jedinicama duljine metar, sile kilopond ...

termodinamički sustav

termodinamički sustav, fizikalni sustav u kojem nastaju i odvijaju se termodinamički procesi. Stanje ...

tetragonski sustav

tetragonski sustav (prema grč. τετράγωνος: četverokutan) →  kristalni sustavi ...

triklinski sustav

triklinski sustav (tri- + grč. ϰλίνειν: naginjati, savijati) →  kristalni sustavi ...

urogenitalni sustav

urogenitalni sustav (grč. οὖρον: mokraća + lat. genitalis: plodan), skup organa za izlučivanje mokraće ...

vegetativni živčani sustav

vegetativni živčani sustav →  živčani sustav ...

vodožilni sustav

vodožilni sustav →  ambulakralni sustav ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|