struka(e): fizika

fizikalni sustav, skup odabranih i od okoline odvojenih fizikalnih objekata (tijela, čestica, polja) kako bi se na njih mogli primijeniti što jednostavniji fizikalni modeli. Odabir fizikalnoga sustava ovisi o ciljevima istraživanja. Primjerice, fizikalni sustav može biti voda u čaši, elektromotor, atom, galaktika.

Prema promjenama svojstava sustava u vremenu, fizikalni sustav može biti statički, ako se svojstva sustava ne mijenjaju, i dinamički, ako se svojstva mijenjaju.

Prema međudjelovanju s okolinom fizikalni sustav može biti izoliran (zatvoren), ako ne međudjeluje s okolinom, ili otvoren, ako međudjeluje s okolinom. U ispitivanju izoliranih fizikalnih sustava obično se pretpostavlja da ipak na neki način međudjeluju s okolinom. Na primjer, može se pretpostaviti da na zatvoreni sustav ne djeluju vanjske sile, ili je njihova rezultanta jednaka nuli, ali se s okolinom izmjenjuje toplina. Potpuno izolirani fizikalni sustav je apstrakcija koja ni na koji način ne može utjecati na okoliš, pa ni vanjski promatrač ne može dobiti informacije o takvom sustavu.

Prema sastavu fizikalni sustav može biti homogen ako se sastoji od jednakih dijelova i heterogen ako je sastavljen od različitih dijelova. Tako je npr. čisti zrak homogeni fizikalni sustav, dok je zrak u kojem ima čestica prašine heterogeni fizikalni sustav.

Prema području istraživanja fizikalni sustav može biti mehanički, inercijski, disipativni, termodinamički, elektromagnetski, optički, kvantnomehanički, Sunčev sustav itd.

Citiranje:

fizikalni sustav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/fizikalni-sustav>.