Upit frekvencija, pronađeno natuknica: 129

konsonanca

konsonanca (tal. consonanza ili njem. Konsonaz < kasnolat. consonantia: suglasje). 1. U glazbenoj teoriji, ...

kvant

kvant (od lat. quantum: koliko), najmanji iznos neke veličine za koji se, prema kvantnoj teoriji, ta ...

laser

laser (akr. od engl. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation: pojačanje svjetlosti s ...

Lindemann, Frederick Alexander

Lindemann ([li'ndəmən], njem. izgovor [li'ndəman]), Frederick Alexander (od 1956. viscount Cherwell), ...

linijski spektar

linijski spektar, spektar elektromagnetskoga zračenja koji se sastoji od niza monokromatskih, međusobno ...

Lissajous, Jules Antoine

Lissajous [lisažu'], Jules Antoine, francuski fizičar (Versailles, 4. III. 1822 – Plombières-lès-Dijon, ...

magnetoskop

magnetoskop (magnet + -skop), uređaj za snimanje i reprodukciju slike i zvuka s pomoću magnetske vrpce. ...

magnetska rezonancija

magnetska rezonancija, pojačana apsorpcija elektromagnetskoga zračenja pri prijelazu između magnetskih ...

magnituda

magnituda (lat. magnitudo: veličina; jakost). 1. Broj standardnih jediničnih vrijednosti neke veličine. 2. ...

membrane

membrane (lat. membrana: opna). 1. U biologiji, zajednički naziv za mnoge tvorbe različite građe koje ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >