Upit frekvencija, pronađeno natuknica: 129

stroboskop

stroboskop (grčki στρóβος: vrtlog + -skop), uređaj koji omogućuje da se objekti u vrlo brzom periodičnom ...

svjetleća dioda

svjetleća dioda (LED, skr. od engl. Light Emitting Diode), poluvodički elektronički element koji pretvara ...

svjetlosna jakost

svjetlosna jakost (luminacijski intenzitet) (znak Is), jedna od sedam osnovnih fizikalnih veličina koja ...

svjetlosna učinkovitost

svjetlosna učinkovitost (luminacijska efektnost) (znak η), fotometrijska fizikalna veličina kojom se ...

svjetlost

svjetlost, vidljivo elektromagnetsko zračenje u rasponu valnih duljina od 380 do 780 nm, koje ljudsko ...

telekino

telekino (tele- + kino), uređaj za pretvorbu pokretnih slika snimljenih na filmu u videosignal radi ...

telekomunikacijski vodovi

telekomunikacijski vodovi, fizička sredstva za prijenos signala koji sadrže audioinformacije, videoinformacije, ...

televizija

televizija (engl. television, od tele- + lat. visio: pojava; predstava), pojam s dva osnovna značenja: ...

televizijski prijamnik

televizijski prijamnik (televizor), elektronički uređaj koji omogućuje prijam televizijskoga signala ...

Tesla, Nikola

Tesla, Nikola, američki i hrvatski izumitelj srpskoga podrijetla (Smiljan, 10. VII. 1856 – New York, ...

|<  < (11)  12  13