struka(e): matematika
ilustracija
ASTROIDA

astroida (astro- + -id), ravninska algebarska krivulja šestog reda s četirima šiljcima koju opisuje točka neke kružnice što se kotrlja po unutarnjoj strani druge kružnice četiri puta većeg polumjera. U pravokutnome Kartezijevu koordinatnom sustavu određena je jednadžbom: x2/3 + y2/3 = a2/3, gdje je R polumjer nepomične, veće kružnice. Duljina luka astroide iznosi: L = 6R, a ploština: S = 3πR²/8. Pripada klasi hipocikloida, evoluta je elipse.

Citiranje:

astroida. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 27.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/astroida>.