struka(e): matematika
ilustracija
HIPOCIKLOIDA – 1. hipocikloida; 2. Steinerova hipocikloida (r₁=3r₂); 3. astroida (r₁=4r₂)

hipocikloida (hipo-1 + cikloida), ravninska krivulja koju opisuje točka T neke kružnice k, ako se kružnica k kotrlja po unutarnjoj strani druge kružnice K. Posebni oblici te krivulje ovise o odnosima polumjera obiju kružnica. Tako npr. ako je R = 3r, nastaje Steinerova hipocikloida s trima šiljcima; ako je R = 4r, nastaje astroida s četirima šiljcima, gdje je R polumjer nepomične veće kružnice, a r, polumjer manje kružnice koja se kotrlja.

Citiranje:

hipocikloida. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/hipocikloida>.