struka(e): matematika | lov i ribolov | astronomija | likovne umjetnosti
ilustracija
LUK – 1. polukružni, 2. segmentni, 3. potkovasti, 4. šiljasti, 5. trolisni, 6. ramenasti ili prekinuti, 7. zavjesasti, 8. sedlasti, 9. tudor, 10. konveksni, 11. elipsasti

luk.

1. U geometriji, dio glatke krivulje omeđen dvjema njezinim točkama. Duljina luka kružnice izračunava se s pomoću formule s = rπα/180°, gdje je r polumjer kružnice a α središnji kut zadanog luka u stupnjevima. Za većinu krivulja izračunavanje duljine luka, rektifikacija, zahtijeva primjenu integralnoga računa. Ako je krivulja zadana jednadžbom y = f (x) duljina luka između točaka a i b izračunava se s pomoću formule

luk.jpg.

2. U graditeljstvu, gornji konstruktivni, najčešće polukružni završetak otvora u zidu ili između stupova, izveden obično tehnikom svođenja. Uz polukružni, razvili su se u različitim razdobljima i drugi oblici luka: šiljasti, potkovasti, trolisni, sedlasti, konveksni, ovalni i dr. Svrha je luka da prihvati i prenese na obje strane teret zida iznad otvora. Kada se javlja u ritmičkim nizovima, luk ima i izrazito dekorativnu ulogu.

3. → strijela i luk

Citiranje:

luk. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 27.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/37468>.