Upit potres, pronađeno natuknica: 48

potres

potres, iznenadna i kratkotrajna vibracija tla uzrokovana urušavanjem stijena (urušni potres), magmatskom ...

potres mozga

potres mozga (komocija mozga), skup subjektivnih i objektivnih poremećaja ponašanja koji nastaju kao ...

inducirani potres

inducirani potres (prema lat. inducere: uvoditi, potaknuti), potres izazvan ljudskom aktivnošću: ubrizgavanjem ...

amnezija

amnezija (a1- + -mnezija), gubitak, prekid ili oslabljenje pamćenja za određeno vrijeme ili za određeni ...

Ani

Ani [ani'], tvrđava i srednjovjekovni grad u Armeniji na rijeci Arpaçay, istočno od Karsa u Turskoj. ...

Apameja (Sirija)

Apameja (grč. Ἀπάμεıα, Apámeia), ruševine antičkoga grada na rijeci Orontu u Siriji, kod sela Kalat ...

Biokovo

Biokovo (lokalno Bijakova i Biakova), planina u Dalmaciji; najviši vrh Sv. Jure (Sv. Juraj; 1762 m); ...

bradiseizam

bradiseizam (bradi-+ σεıσμός: potres), dugotrajna i neprekinuta, polagana okomita nestabilnost Zemljine ...

Casablanca

Casablanca [kazabla'ŋka] (arapski Al-Dār al-Bayḍā’ [ad:a:rulbajḍa:'], također Dar el-Beïda), najveći ...

civilna zaštita

civilna zaštita, organizirana djelatnost stanovništva, organizacija i drž. tijela radi smanjenja štetnih ...

(1)  2  3  4  5