Upit fisija, pronađeno natuknica: 6

fisija

fisija (latinski fissio: cijepanje), lančana reakcija diobe atomske jezgre pogođene neutronom na dva ...

Hahn, Otto

Hahn [ha:n], Otto, njemački nuklearni kemičar (Frankfurt na Majni, 8. III. 1879 – Göttingen, 28. VII. 1968). ...

kritična masa

kritična masa (prema grč. ϰριτιϰός, od ϰρίνειν: razlučivati, prosuđivati), najmanja masa radioaktivne ...

nuklearna energija

nuklearna energija (atomska energija), energija koja se oslobađa ili troši u spontanim (→  radioaktivnost) ...

nuklearno oružje

nuklearno oružje, oružje za masovno uništavanje s razarajućim djelovanjem za koje se koristi energija ...

razmnožavanje

razmnožavanje (reprodukcija), proces kojim živi organizmi stvaraju potomstvo i tako omogućuju preživljavanje ...