Upit Palestina, pronađeno natuknica: 39

Palestina

Palestina (prema hebr. Pelešet: zemlja Filistejaca, od Pelištim: Filistejci), povijesna pokrajina na ...

Abbas, Mahmud

Abbas, Mahmud (arapski Maḥmūd ‘Abbās [63308ab:a:'s]), palestinski političar (Safed, Palestina, danas u Izraelu, ...

Abraham

Abraham (hebrejski preko grčkoga Ἀβραάμ), biblijski lik (rano II. tisućljeće pr. Kr.), prvi židovski ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

Arapski fond za ekonomski i društveni razvoj

Arapski fond za ekonomski i društveni razvoj (engl. Arab Fund for Economic and Social Development, akronim ...

Arapski monetarni fond

Arapski monetarni fond (engl. Arab Monetary Fund), specijalizirana monetarna ustanova sa sjedištem u ...

Bsiso, Muin

Bsiso, Muin (arapski Mu‘īn Bsīsū [bsi:su:']), palestinski pjesnik i dramatičar (Gaza, 1926 – London, ...

domestikacija

domestikacija (od lat. domesticus: domaći, kućni), udomaćivanje (pripitomljivanje) divljih biljaka i ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

Ekonomska i socijalna komisija za zapadnu Aziju

Ekonomska i socijalna komisija za zapadnu Aziju (engleski Economic and Social Commission for Western ...

(1)  2  3  4