struka(e): povijest, opća
Balfour, Arthur James
britanski političar i filozof
Rođen(a): Whittingehame, Škotska, 25. VII. 1848.
Umr(la)o: Woking, Engleska, 19. III. 1930.

Balfour [bæ'lfə], Arthur James, britanski političar i filozof (Whittingehame, Škotska, 25. VII. 1848Woking, Engleska, 19. III. 1930). Član Konzervativne stranke, zastupnik u Donjem domu Parlamenta 1874–1922., potom član Doma lordova (grof). Ministar za Irsku 1887–91., lider Donjeg doma 1891–92. i 1895–1905. te premijer 1902–05. Za njegove vlade anglikanske su škole dobile državnu potporu, a 1904. sklopljen je sporazum s Francuskom (→ antanta). Podnio je ostavku zbog rascjepa među konzervativcima oko carina. U koalicijskim je vladama bio ministar ratne mornarice (prvi lord Admiraliteta) 1915–16. te ministar vanjskih poslova 1916–19. Predvodio 1917. britansko ratno izaslanstvo u SAD, a u studenome te godine objavio deklaraciju (Balfour Declaration), s kojom su se složile i druge sile Antante, da se u Palestini stvori »nacionalni dom« (national home) za Židove. Jedan od potpisnika Versailleskoga mirovnog ugovora 1919. Prvi predstavnik Velike Britanije u Ligi naroda (1920). Od 1919. počasni rektor Sveučilišta u Cambridgeu. Kao filozof zastupao religijski spiritualizam, iz kojega je izvodio etičke i estetske vrjednote. Djela: Ogledi i poslanice (Essays and Addresses, 1893), Temelji vjerovanja (The Foundations of Belief, 1895), Teizam i humanizam (Theism and Humanism, 1915), Teizam i mišljenje (Theism and Thought, 1923) i dr.

Citiranje:

Balfour, Arthur James. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.4.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/balfour-arthur-james>.