Upit Albanija, pronađeno natuknica: 41

Albanija (država)

Albanija (Republika e Shqipërisë), država u jugoistočnoj Europi, između Crne Gore (duljina granice 172 km) ...

Albanija (pokrajina)

Albanija, stara kavkaska pokrajina na obali Kaspijskoga jezera. Od VII. st. pr. Kr. bila je u sastavu ...

Albania Veneta

Albania Veneta [~ba:'~ vε:'~] (hrvatski naziv Mletačka Albanija), upravna jedinica u doba mletačke vlasti ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

Aleši, Andrija

Aleši (Alessi [alε's:i], Alexi), Andrija, hrvatski kipar i graditelj albanskoga podrijetla (Drač, Albanija, ...

Arumunji

Arumunji (rum. Arămânĭ < lat. Romāni), etnička zajednica u jugoistočnoj Europi, potomci romaniziranoga ...

balkanizmi

balkanizmi, zajednička obilježja više jezika koji se govore na jugoistočnom europskom poluotoku. Osobito ...

Basile, Vincenzo

Basile [bazi:'le], Vincenzo, talijanski misionar, vjerski pisac (Siculiana na Siciliji, 28. XII. 1811 ...

Bugarska

Bugarska (Bălgarija; Republika Bugarska/Republika Bălgarija/ Репyбликa Бългapия), država u jugoistočnoj ...

Butrint

Butrint (albanski izgovor [butri'nt]) (grčki Βουϑρωτόν, Bouthrōtón, latinski Buthrotum), arheološko ...

(1)  2  3  4  5