Koteljnikov, Aleksandr Petrovič

Koteljnikov (Kotel’nikov) [kat’e'l’n’ikəf], Aleksandr Petrovič, ruski matematičar (Kazanj, 20. X. 1865Moskva, 6. III. 1944). Otac Vladimira Aleksandroviča Koteljnikova. Diplomirao (1884) na Sveučilištu u Kazanju, Predavao matematiku u Kazanju i Kijevu, gdje je do 1924. bio i pročelnik odjela teorijske mehanike, a zatim je radio u Baumanovoj tehničkoj školi u Moskvi. Bavio se primjenom vektorskoga računa na neeuklidskim prostorima Nikolaja Ivanoviča Lobačevskoga i Georga Friedricha Bernharda Riemanna te primjenom vektorskoga računa na mehaniku neuklidskih prostora. Najznačajniji mu je rad iz 1927., o načelima relativnosti i geometriji Lobačevskoga, kojim je matematički podržao tada još mladu teoriju relativnosti Alberta Einsteina. Uredio je i pripremio za tisak kompletna djela dvojice velikih matematičara Lobačevskoga i Nikolaja Jegorovića Žukovskoga.

Citiranje:
Koteljnikov, Aleksandr Petrovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33451>.