STRUKE:

Boltzmannova konstanta

Boltzmannova konstanta [bɔ'lcman~] (znak k), prirodna konstanta koja povezuje prosječnu kinetičku energiju čestice u nekom plinu s termodinamičkom temperaturom, tj. mikroskopsku u makroskopsku fiziku. Jednaka je omjeru opće plinske konstante R i Avogadrove konstante NA, k = R/NA = 1,380 648 52 · 10–23 JK–1 = 8,617 330 3 · 10–5 eVK–1. Karakteristična toplinska energija (pobuda) čestičnih statističkih sustava E na temperaturi T opisuje se relacijom E = k · T, pa je Boltzmannova konstanta važna u klasičnoj i u kvantnoj statističkoj fizici te u modernim kozmološkim modelima. U statističkoj interpretaciji entropija je umnožak logaritma termodinamičke vjerojatnosti stanja P i Boltzmannove konstante: S = k ln P. Nazvana je po Ludwigu Boltzmannu.

Citiranje:
Boltzmannova konstanta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8574>.