STRUKE:

slučajna varijabla

slučajna varijabla (znak X), varijabla kojoj su vrijednosti slučajne, tj. ne mogu se predvidjeti sa sigurnošću, nego samo s određenom vjerojatnošću. Slučajna varijabla svakomu slučajnom događaju iz skupa mogućih događaja pridružuje neki realni broj. Broj pridružen nekom događaju jest vrijednost slučajne varijable. Na primjer, pokus bacanja kocke i bilježenje na koju je stranu pala sadrži šest mogućih događaja, slučajna varijabla ima šest vrijednosti, a broj padova kocke na neku od strana jest frekvencija događaja.

Svakoj vrijednosti slučajne varijable pripada određena vjerojatnost. Definiranje vjerojatnosti za pojedine događaje temelji se na iskustvu u istraživanju određenog pokusa. U najjednostavnijem pokusu svi su mogući događaji jednako vjerojatni, a vjerojatnost zbivanja pojedinoga događaja odnosi se kao jedan prema broju događaja. Na primjer, vjerojatnost svakoga događaja prilikom svakoga bacanja kocke jest 1/6. Prema zakonu velikih brojeva srednja vrijednost slučajne varijable bliža je očekivanoj vrijednosti kad je broj događaja veći.

Vrijednosti slučajne varijable mogu biti diskretne ili neprekidne: diskretne su ako je skup mogućih vrijednosti prebrojiv (npr. ishodi bacanja kocke), a neprekidne ako nije prebrojiv (npr. ishodi mjerenja). (→ teorija vjerojatnosti)

Citiranje:
slučajna varijabla. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70067>.