Mulliken, Robert Sanderson

ilustracija
MULLIKEN, Robert Sanderson

Mulliken [mʌ'likən], Robert Sanderson, američki kemičar i fizičar (Newburyport, Massachusetts, 7. VI. 1896Arlington, Virginia, 31. X. 1986). Doktorirao u Chicagu, bio profesor na sveučilištima u New Yorku (1926–28) i Chicagu (1928–85). Svojom teorijom o molekularnoj strukturi sistematizirao je elektronska stanja molekula kao molekularne orbitale. Proširujući te spoznaje, razvio je 1952. kvantno-mehaničku teoriju ponašanja elektronskih orbitala pri spajanju različitih atoma u molekule. Za ta je osnovna istraživanja kemijske veze i elektronske strukture molekula dobio 1966. Nobelovu nagradu za kemiju.

Citiranje:
Mulliken, Robert Sanderson. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42375>.