struka(e): povijest, kulturna

Royal Society [riəl səsạiə'ti] (Kraljevsko društvo; puni naziv Royal Society of London for Improving Natural Knowledge: Londonsko kraljevsko društvo za unaprjeđenje prirodnih znanosti), britanska akademija znanosti sa sjedištem u Londonu. Royal Society osnovan je 1660. radi afirmacije znanstvenih hipoteza na eksperimentalnoj osnovi, a ne pozivanjem na autoritete (otuda i latinski moto društva Nullius in verba – Ništa u riječima). Društvo čine redoviti članovi (Fellows) iz Velike Britanije i zemalja Commonwealtha. Svake godine oni biraju do 52 nova člana među znanstvenicima koji su »bitno pridonijeli razvoju prirodnih znanosti, uključujući matematiku, tehniku i medicinu«. Društvo bira i inozemne članove (Foreign Members, do 10 godišnje) te članove iz britanske kraljevske obitelji (Royal Fellows); u nekoliko su navrata za redovite članove birani i istaknuti državnici i intelektualci neznanstvenici, a 2000. uvedeno je počasno članstvo (Honorary Fellows). Godine 2014. Royal Society broji oko 1600 članova, među kojima je osamdesetak nobelovaca. Društvom upravlja Vijeće, koje iz svojih redova svake godine biraju redoviti članovi, a čine ga predsjednik, rizničar, tri tajnika i 16 članova. Financira se vladinim i privatnim donacijama. Bavi se financiranjem znanstvenih istraživanja, popularizacijom znanosti te izdavaštvom (uz knjige izdaje deset časopisa iz povijesti i filozofije znanosti, biologije i fizike te interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja, npr. Philosophical Transactions, Proceedings, Biology Letters i dr.).

Citiranje:

Royal Society. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 25.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/royal-society>.