struka(e): matematika
ilustracija
SIMETRALA – 1. dužine AB; 2. kuta

simetrala (prema simetrija), skup točaka ravnine (pravac ili zraka) s obzirom na koji je neki skup točaka osno simetričan.

Simetrala dužine skup je točaka ravnine koje su jednako udaljene od rubnih točaka dužine; to je pravac koji raspolovljuje dužinu i okomit je na nju.

Simetrala kuta skup je točaka ravnine koje su jednako udaljene od krakova kuta, odnosno od produžetaka krakova ako je kut izbočen; to je zraka s početkom u vrhu kuta koja dijeli kut na dva jednaka dijela. Simetrale unutarnjih kutova trokuta sijeku se u jednoj točki, koja je središte trokutu upisane kružnice. Simetrale dvaju vanjskih kutova trokuta pri dvama vrhovima i simetrala unutarnjega kuta pri trećem vrhu trokuta sijeku se u jednoj točki, koja je središte trokutu pripisane kružnice.

Simetrala stranice trokuta skup je točaka ravnine koje su jednako udaljene od rubnih točaka stranice trokuta; to je pravac koji prolazi polovištem jedne stranice trokuta i okomit je na tu stranicu. Simetrale stranica trokuta sijeku se u jednoj točki, koja je središte trokutu opisane kružnice. Simetrala unutarnjega kuta iz jednog vrha trokuta i simetrala stranice nasuprot tom vrhu sijeku se na kružnici opisanoj tom trokutu. (→ simetrija)

Citiranje:

simetrala. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/simetrala>.