struka(e): fizika

fermion (po Enricu Fermiju), subatomska čestica polucjelobrojnoga spina kojoj se svojstva mogu opisati Fermi-Diracovom statistikom. Primjerice spin je leptona i kvarkova jednak broju 1/2. Podvrgavaju se Paulijevu načelu isključenja. Čestice složene od neparnog broja elementarnih fermiona također su fermioni (npr. proton, neutron, jezgra tricija ³H, jezgra helija ³He, jezgra ugljika 13C), a čestice složene od parnog broja fermiona su bozoni (npr. jezgra deuterija ²H, jezgra helija 4He, jezgra ugljika 12C).

Svojstva fermiona

fermion znak antičestica električni naboj Q/e spin masa mirovanja
elektron e e+ –1 1/2 0,5 MeV/c²
mion μ μ+ –1 1/2 106 MeV/c²
tauon τ τ+ –1 1/2 1,78 MeV/c²
elektronski neutrino νe νe 0 1/2 < 2,2 eV/c²
mionski neutrino νμ νμ 0 1/2 < 1,7 MeV/c²
tauonski neutrino ντ ντ 0 1/2 < 15,5 MeV/c²
proton p p 1 1/2 938,3 MeV/c²
neutron n n 0 1/2 939,6 MeV/c²
Citiranje:

fermion. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/fermion>.