struka(e): matematika
ilustracija
CIKLOIDA, 1. obična cikloida, 2. skraćena cikloida, 3. produžena cikloida

cikloida (ciklo- + -id), krivulja koju opisuje točka na kotaču pri kotrljanju kotača po ravnoj podlozi tj. transcendentna ravninska periodična krivulja što ju opisuje neka točka ravnine zadane kružnice kada se kružnica kotrlja bez klizanja po zadanom pravcu. Ako je pritom točka na kružnici, nastaje obična cikloida, a ako je točka unutar ili izvan kružnice, nastaje skraćena ili produžena cikloida. Cikloida je određena parametarskim jednadžbama x = at – d sin t, y = a – d cos t, gdje je a polumjer kružnice koja se kotrlja, a d udaljenost točke od središta kružnice. Cikloida ima niz važnih primjena u fizici i tehnici, jer je ona npr. tautokrona i brahistokrona. Ako se kružnica kotrlja po drugoj kružnici, nastaju epicikloide i hipocikloide.

Citiranje:

cikloida. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/cikloida>.