struka(e): geografija, hrvatska

Gacka, povijesno-geografska pokrajina u Lici, između Velebita na zapadu, Kapele (Gvozda) na sjeveru i sjeveroistoku, Krbave na jugoistoku i središnjega dijela Like na jugu. Obuhvaća Gacko polje s rijekom Gackom i okolni vapnenački rub s brinjskim krajem. Danas tvori sjeverozapadni dio Ličko-senjske županije. Područjem prolaze autocesta Zagreb–Ploče te državne ceste koje povezuju Karlovac s Gospićem i Senjom. Demografsko i gospodarsko središte je Otočac (3852 st., 2021). Ostala su veća naselja (2021): Brinje (1250 st.), Prozor (830 st.), Ličko Lešće (571 st.), Sinac (489 st.), Čovići (520 st.), Kuterevo (385 st.), Križpolje (392 st.). – Gacku spominje bizantski car Konstantin Porfirogenet sredinom X. st. u djelu De administrando Imperio, a njezini stanovnici Gačani (Guduscani) spominju se kao podanici kneza Borne u početku IX. st. Sredinom X. st. Gacka je bila posebna županija kojom je, kao i Likom i Krbavom, upravljao hrvatski ban. U kasnome srednjem vijeku pripadala je krčkim knezovima Frankapanima. Naziv Gacka bio je u uporabi do razvojačenja Vojne granice 1881., kada je stvorena velika župa Lika i Krbava, pa se otada u upravnom značenju gacko ime koristi rjeđe od ličkoga, ali se u čisto prostornom smislu i danas koristi za sjeverozapadni dio Ličko-senjske županije.

Citiranje:

Gacka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/20956>.