Upit brzina, pronađeno natuknica: 400

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

električna snaga

električna snaga (znak P), brzina promjene električne energije W s vremenom t. Ako je tok energije stalan, ...

električni generator

električni generator, električni stroj koji mehaničku energiju pogonskoga stroja pretvara u električnu ...

električni motor

električni motor (elektromotor), stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad. Dvije su glavne ...

električni napon

električni napon (znak U ili u), razlika električnih potencijala dviju točaka električnoga polja ili ...

elektrodinamika

elektrodinamika (elektro- + dinamika), grana fizike koja obuhvaća pojave vezane uz gibanje električnih ...

elektroforeza

elektroforeza (elektro- + -foreza), kretanje električki nabijenih čestica u otopini pod djelovanjem ...

elektromagnetizam

elektromagnetizam, grana klasične fizike koja istražuje uzroke i uzajamnu povezanost električnih i magnetskih ...

elektromagnetski valovi

elektromagnetski valovi, širenje elektromagnetskoga polja. Električki nabijena tijela proizvode u svom ...

elektromagnetsko međudjelovanje

elektromagnetsko međudjelovanje, temeljno međudjelovanje elementarnih čestica koje imaju električni ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|