Upit brzina, pronađeno natuknica: 400

transverzalna brzina

transverzalna brzina (znak vt), brzina gibanja materijalne točke ili tijela okomita na pravac koji povezuje ...

aberacija

aberacija (lat. aberratio: skretanje s puta). 1. Skretanje, odstupanje od smjera, od općih svojstava, ...

aditivna proizvodnja

aditivna proizvodnja (engleski Additive Manufacturing), dio proizvodnoga strojarstva koji se bavi izradbom ...

aerodinamički oblik

aerodinamički oblik, oblik sličan kapi, koji se daje zrakoplovima i drugim letjelicama, vozilima i sl., ...

aerodinamički tunel

aerodinamički tunel, uređaj za ispitivanje aerodinamičkih svojstava tijela, tj. za određivanje slike ...

aerodinamičko ispitivanje

aerodinamičko ispitivanje, eksperimentalno određivanje ponašanja nekog tijela u zračnoj struji, a obuhvaća ...

aerodinamika

aerodinamika (aero- + dinamika), znanstvena disciplina u okviru mehanike fluida koja proučava strujanje ...

akcelerator čestica

akcelerator čestica, uređaj u kojem se električki nabijene čestice (elektroni, protoni, ioni itd.) stalnim ...

akcijske struje

akcijske struje ili akcijski potencijali, promjene električnog potencijala na staničnim membranama (npr. ...

aktivacija

aktivacija (lat. activatio: pokretanje). 1. Poticanje ili ubrzavanje neke djelatnosti ili procesa (kemijskog, ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|