struka(e): fizika

termodinamička temperatura (apsolutna temperatura) (znak T), temperatura određena termodinamičkim zakonima: omjer primljene topline i predane topline Carnotova kružnoga procesa jednak je omjeru termodinamičkih temperatura spremnika. Termodinamička temperatura jedna je od osnovnih veličina Međunarodnog sustava jedinica. Najniža joj se vrijednost naziva apsolutna nula temperature. Mjerna jedinica termodinamičke temperature jest kelvin (K) (→ temperaturne ljestvice; termodinamika)

Citiranje:

termodinamička temperatura. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/termodinamicka-temperatura>.