Upit varijanca, pronađeno natuknica: 6

varijanca

varijanca (kasnolat. variantia: raznolikost) (znak σ2), mjera disperzije mjerenih ili slučajnih veličina; ...

aritmetička sredina

aritmetička sredina (prosjek) (znak A ili x), srednja vrijednost koja se dobiva zbrajanjem vrijednosti ...

disperzija

disperzija (lat. dispersio: rasap, raspršenje, rasipanje). 1. U fizici, razlaganje složene (npr. bijele) ...

oplemenjivanje domaćih životinja

oplemenjivanje domaćih životinja, postupci kojima se mijenjaju svojstva domaćih životinja. S pomoću ...

reprezentativna metoda

reprezentativna metoda (metoda uzoraka), statistička metoda procjene svojstava nekoga statističkoga ...

standardna devijacija

standardna devijacija (standardno odstupanje) (znak σ), prosječno srednje kvadratno odstupanje numeričkih ...