struka(e): matematika

standardna devijacija (standardno odstupanje) (znak σ), prosječno srednje kvadratno odstupanje numeričkih vrijednosti neke veličine x1, x2, …, xN od njihove aritmetičke sredine x

varijanca 4.jpg,

drugi korijen iz varijance, varijanca 3.jpg,

gdje je N broj članova niza. Dana je u istim mjernim jedinicama kao i vrijednosti veličine.

Koristi se kao standard za mjerenje varijabilnosti niza. Ako je standardna devijacija mala, aritmetička sredina dobro predstavlja rezultate. Kako je traženje razlike između svakog pojedinog rezultata i aritmetičke sredine dugotrajan posao, standardna se devijacija može izračunati i samo iz rezultata prema formuli:

standardna devijacija.jpg.

Relativna standardna devijacija (koeficijent varijacije) (znak V) je omjer standardne devijacije i aritmetičke sredine (x) pomnožen sa 100, tj. V = (σ/x) 100. Za niz brojčanih vrijednosti 4, 5, 6, 7, 8 aritmetička sredina je 6, varijanca 2, standardna devijacija 1,41, relativno standardno odstupanje 23,50%. Prema tomu, za taj niz prosječno odstupanje vrijednosti od aritmetičke sredine iznosi 1,41 ili 23,50%.

Citiranje:

standardna devijacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/standardna-devijacija>.