Upit osvjetljenje, pronađeno natuknica: 25

osvjetljenje

osvjetljenje (iluminancija) (znak Es), fotometrijska fizikalna veličina kojom se opisuje upadanje svjetlosti ...

Abbe, Ernst

Abbe [a'bə], Ernst, njemački fizičar (Eisenach, 23. I. 1840 – Jena, 14. I. 1905). Doktorirao na Sveučilištu ...

Adams, Ansel Easton

Adams [æ'dəmz], Ansel Easton, američki fotograf (San Francisco, 20. II. 1902 – Monterey, California, ...

auksini

auksini (prema grč. αὐξάνειν: rasti), skupina biljnih hormona, tj. regulatora rasta biljnog tkiva (→  fitohormoni); ...

Csontváry, Tivadar

Csontváry [čɔ'ntva:ri], Tivadar (pravo prezime Kosztka), madžarski slikar (Kisszeben, sada Sabin, Slovačka, ...

E

E. 1. Deveto slovo hrvatske abecede, a peto latinskog alfabeta, za samoglasnik /e/. Starosemitskoga ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

električna rasvjeta

električna rasvjeta, primjena svjetlosti dobivene uz pomoć električne struje.  U žaruljama svjetlost ...

endoskopija

endoskopija (endo- + -skopija), metoda pretrage tjelesnih šupljina i šupljih organa posebnom cjevastom ...

epifiti

epifiti (epi- + -fit) (epiphyta), naziv za biljke koje rastu na drugim biljkama, ali su, za razliku ...

(1)  2  3