Upit osvjetljenje, pronađeno natuknica: 22

osvjetljenje

osvjetljenje (iluminancija) (znak Es), fotometrijska fizikalna veličina kojom se opisuje upadanje svjetlosti ...

Csontváry, Tivadar

Csontváry [čɔ'ntva:ri], Tivadar (pravo prezime Kosztka), madžarski slikar (Kisszeben, sada Sabin, Slovačka, ...

E

E. 1. Deveto slovo hrvatske abecede, a peto latinskog alfabeta, za samoglasnik /e/. Starosemitskoga ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

električna rasvjeta

električna rasvjeta, primjena svjetlosti dobivene uz pomoć električne struje.  U žaruljama svjetlost ...

endoskopija

endoskopija (endo- + -skopija), metoda pretrage tjelesnih šupljina i šupljih organa posebnom cjevastom ...

epifiti

epifiti (epi- + -fit) (epiphyta), naziv za biljke koje rastu na drugim biljkama, ali su, za razliku ...

fotoperiodizam

fotoperiodizam (foto- + period), reakcija biljaka na duljinu trajanja dnevnog osvjetljenja (fotoperioda) ...

Fresnelova leća

Fresnelova leća [fʀεnε'l~] (po Augustinu Fresnelu), leća velikoga vidnoga kuta, a male debljine. Stupnjevita ...

iluminacija

iluminacija (kasnolat. illuminatio). 1. Jarka rasvjeta, osvjetljenje. 2. U likovnoj umjetnosti, umijeće ...

(1)  2  3