Upit nukleoni, pronađeno natuknica: 3

nukleoni

nukleoni (nukleo- + [elektr]on), čestice koje čine atomsku jezgru: protoni, neutroni i njihove antičestice. ...

Bošković, Ruđer Josip

Bošković, Ruđer Josip, hrvatski znanstvenik i filozof (Dubrovnik, 18. V. 1711 – Milano, 13. II. 1787). ...

Yukawa Hideki

Yukawa [jukawa] Hideki, japanski fizičar (Tokyo, 23. I. 1907 – Kyoto, 8. IX. 1981). Dokrorirao (1938) ...