Upit kvark, pronađeno natuknica: 7

kvark

kvark (engl. quark, naziv što ga je uveo američki fizičar Murray Gell-Mann po riječi iz Joyceova romana ...

Fermilab

Fermilab (akronimi od engl. Fermi National Accelerator Laboratory), američki laboratorij za fiziku čestica, ...

Gell-Mann, Murray

Gell-Mann [gelmæ'n], Murray, američki fizičar (New York, 15. IX. 1929 – Santa Fe, New Mexico, 24. V. 2019). ...

Glashow, Sheldon Lee

Glashow [glæ'šou], Sheldon Lee, američki fizičar (New York, 15. XII. 1932). Doktorirao na Harvardovu ...

hadron

hadron (prema grč. ἁδρός: gust, jak, temeljan), subatomska čestica koju čine kvarkovi povezani jakim ...

temeljne čestice

temeljne čestice, podgrupa subatomskih čestica koje se odlikuju najvećim stupnjem elementarnosti. Elementarnost ...

tvorba parova

tvorba parova, proces nastajanja elementarne čestice i njezine antičestice iz bozona, pri čemu vrijede ...