Upit dokumentacija, pronađeno natuknica: 20

dokumentacija

dokumentacija (novolat. documentatio, prema lat. documentum: primjer, uzorak, dokaz), gradivo, materijal ...

arheologija

arheologija (grč. ἀρχαıολογία, od ἀρχαῖος: prastar, drevan i -λογια: -logija), znanost koja na ostatcima ...

Bibiena

Bibiena ili Galli Bibiena [ga'l:i bibiε:'na:], obitelj talijanskih graditelja, scenografa i slikara. ...

Cassas, Louis-François

Cassas [kasa'], Louis-François, francuski arhitekt, slikar i grafičar (Azay-le-Feron, 3. VI. 1756 – ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski državni arhiv (HDA), središnja državna ustanova koja se bavi prikupljanjem arhivskoga gradiva, ...

Hrvatski školski muzej

Hrvatski školski muzej, jedina specijalizirana ustanova u Hrvatskoj za sustavno prikupljanje, proučavanje ...

informacijska znanost

informacijska znanost, znanstvena disciplina koja se bavi nastajanjem, prikupljanjem, organizacijom, ...

kolaudacija

kolaudacija (lat. collaudatio: hvaljenje, pohvala). 1. Primopredaja građevine između investitora i ...

mikrografija

mikrografija (mikro- + -grafija), u arhivistici i bibliotekarstvu, skup postupaka i tehnika prenošenja ...

(1)  2