struka(e): strane riječi | bibliotekarstvo | informatika

dokument (lat. documentum: dokaz), pisana isprava, povelja, spis opskrbljen vjerodostojnom dokaznom snagom ili valjanošću u upravnom i sudskom smislu; sve što može služiti u savjetodavne, istraživačke ili obavještajne svrhe. U informacijskom smislu dokument je svaka zapisana informacija prema kojoj se postupa kao prema jedinici u dokumentacijskom postupku (→ dokumentacija). Dokumentacijsku jedinicu tvore medij, podatci na mediju i značenje koje im se pripisuje. Dokument može biti objavljen i neobjavljen, prema mediju na kojem se nalazi konvencionalan ili nekonvencionalan, a prema sadržaju primaran (neposredni rezultati znanstvenih istraživanja, nova znanja i činjenice ili njihove interpretacije: knjige, znanstveni časopisi, disertacije), sekundaran (kazala i vodiči do primarnih dokumenata: adresari, bibliografije) i tercijaran (pregledi i prikazi: enciklopedije, udžbenici), a prema razdoblju u kojem izlazi, omeđen (knjige, brošure, rukopisi) ili neomeđen (periodika, bilteni, novine, godišnjaci). Elektronički dokument je dokument u obliku prikladnu za pretraživanje, obradbu i prijenos s pomoću elektroničkih računala; obično je to datoteka.

Citiranje:

dokument. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/dokument>.