Upit amper, pronađeno natuknica: 19

amper

amper (po A. M. Ampèreu) (znak A), mjerna jedinica električne struje, osnovna jedinica SI, određena ...

A

A. 1. Prvo slovo u svim grafijskim sustavima starosemitskoga podrijetla pa tako i u hrvatskoj latinici ...

Dachau

Dachau [da'xau], grad na rijeci Amper u Bavarskoj, Njemačka; 42 506 st. (2010). Leži sjeverozapadno ...

elektromagnetizam

elektromagnetizam, grana klasične fizike koja istražuje uzroke i uzajamnu povezanost električnih i magnetskih ...

Giorgi, Giovanni

Giorgi [62721o'r62721i], Giovanni, talijanski fizičar (Lucca, 27. XI. 1871 – Castiglincello, 19. VIII. 1950). ...

gustoća električne struje

gustoća električne struje (znak J), vektorska fizikalna veličina koja opisuje tok električne struje ...

jakost magnetskoga polja

jakost magnetskoga polja (znak H), vektorska fizikalna veličina koja opisuje uzroke nastanka magnetskoga ...

kulon

kulon (po Ch. A. de Coulombu) (coulomb [kul61533']; znak C), mjerna jedinica električnoga naboja, izvedena ...

magnetizacija

magnetizacija (znak M), vektorska fizikalna veličina kojom se opisuje razlika između jakosti magnetskoga ...

magneton

magneton (magnet + [elektr]on) (znak μ), fizikalna veličina s pomoću koje se opisuju atomski, molekularni ...

(1)  2