Upit aksiom, pronađeno natuknica: 24

aksiom

aksiom (grč. ἀξίωμα: načelo, tvrdnja). 1. U matematici, polazna matematička izjava iz koje se logičkim ...

Arhimed

Arhimed (grč. Ἀρχıμήδης, Arkhimḗdēs), najveći matematičar i fizičar antičkog doba (Sirakuza, 287. pr. Kr. ...

aksiomatika

aksiomatika (grčki ἀξıωματıϰός: koji se odnosi na aksiom), nauk o postuliranju i izvođenju koji polazi ...

aksiomatska teorija skupova

aksiomatska teorija skupova, teorija skupova zasnovana na sustavu aksioma. Otkriće fundamentalnih paradoksa ...

Bolyai, János

Bolyai [bɔ'jαi], János, madžarski matematičar (Kolozsvár, danas Cluj, Rumunjska, 15. XII. 1802 – Morosvásárhely, ...

Cohen, Paul Joseph

Cohen [kọu'ən], Paul Joseph, američki matematičar (Long Branch, New Jersey, 2. IV. 1934 – Stanford, ...

dokaz

dokaz. 1. U matematici, konačan niz istinitih matematičkih tvrdnji (aksioma, definicija i ranije dokazanih ...

Gödel, Kurt

Gödel [gø:'dəl], Kurt, američki matematičar i logičar češkoga podrijetla (Brno, 28. IV. 1906 – Princeton, ...

inercija

inercija (lat. inertia: tromost). 1. Nepokretnost, negibljivost, nedjelovanje; ustaljenost, nepromjenljivost; ...

Kolmogorovljevi aksiomi

Kolmogorovljevi aksiomi [kəlmago'rəf~], tri aksioma na kojima je Andrej Nikolajevič Kolmogorov utemeljio ...

(1)  2  3