Upit Z-bozon, pronađeno natuknica: 6

Z-bozon

Z-bozon (znak Z), subatomska čestica koja je prijenosnik temeljne slabe sile, električki je neutralna ...

elektroslaba teorija

elektroslaba teorija, teorija ustanovljena pri pokušajima formulacije konzistentne teorije slabih međudjelovanja ...

fizika elementarnih čestica

fizika elementarnih čestica, grana fizike koja se bavi proučavanjem elementarnih čestica kao temeljnih ...

slabo međudjelovanje

slabo međudjelovanje, temeljno međudjelovanje između kvarkova i leptona, jedna od četiriju temeljnih ...

standardni model čestica

standardni model čestica, u fizici elementarnih čestica, teorija koja opisuje subatomske čestice i elektromagnetsko, ...

temeljno međudjelovanje

temeljno međudjelovanje (fundamentalna interakcija), međudjelovanje elementarnih čestica: gravitacijsko, ...