Upit Makedonci, pronađeno natuknica: 30

Makedonci

Makedonci, južnoslavenski narod naseljen najvećim dijelom u Makedoniji (oko 1 350 000 pripadnika). Autohtono ...

Albanija (država)

Albanija (Republika e Shqipërisë), država u jugoistočnoj Europi, između Crne Gore (duljina granice 172 km) ...

Amfipolis

Amfipolis (grč. Ἀμφίπολıς, Amphípolis), atenska kolonija u Traciji na rijeci Strimonu. Prvotno trački ...

Andros

Andros (novogrčki Ανδρος, Ándros [a'nδros]), najsjeverniji grčki otok u Cikladima; 380 km2, 9221 st. ...

Arkadija

Arkadija (novogrčki Aρϰαδία, Arkadía [arkaδi'a]), pokrajina u središnjem dijelu Peloponeza, Grčka; 4420 km2, ...

Balkanski poluotok

Balkanski poluotok (Balkan), najistočniji od triju južnih europskih poluotoka; leži između Crnoga, Mramornoga, ...

Bes (satrap)

Bes (grč. Bησσός, Bēssós), satrap Baktrije (? – ?, 329. pr. Kr.). Sudjelovao u bitki kod Gaugamele kao ...

Bugarska

Bugarska (Bălgarija; Republika Bugarska/Republika Bălgarija/ Репyбликa Бългapия), država u jugoistočnoj ...

Čitaci

Čitaci (tur. çitak: stranac; koji govori sa stranim naglaskom), naziv za dio muslimanskih stanovnika ...

ćirilica

ćirilica, jedna od dviju slavenskih azbuka. Za razliku od glagoljice, ćirilica je opstala kao službeno ...

(1)  2  3