Upit Aristotel, pronađeno natuknica: 174

Aristotel

Aristotel (grčki Ἀριστοτέλης, Aristotélēs), grčki filozof, znanstvenik i polihistor (Stagira u Traciji, ...

abiogeneza

abiogeneza (a1- + bio- + -geneza), u biologiji, teorija po kojoj živa materija može nastati iz nežive; ...

actus purus

actus purus [a:'k~ pu:'~] (latinski: čista zbiljnost), ontološko savršenstvo Božjeg bića. Izraz potječe ...

afektivnost

afektivnost (kasnolat. affectivus: čuvstven). 1. Sveukupan raspon čuvstvenih doživljaja. 2. Svojstvo ...

agregat

agregat (lat. aggregatum: skupljeno zajedno, pridruženo). 1. Nešto što je složeno, sastavljeno od različitih ...

aksiomatika

aksiomatika (grčki ἀξıωματıϰός: koji se odnosi na aksiom), nauk o postuliranju i izvođenju koji polazi ...

Alkidamant

Alkidamant ili Alcidamant (grčki Ἀλϰιδάμας, Alkidámas), grčki sofist i retor (Eleja u Eolidi u Maloj ...

amfibolija

amfibolija (grč. ἀμφιβολία: dvoumica), dvosmislenost koja nastaje zbog mogućnosti dvojakog tumačenja ...

analiza

analiza (grč. ἀνάλυσις: rastavljanje, lučenje). 1. Raščlanjivanje neke složene cjeline (materijalne, ...

anatomija

anatomija (grč. ἀνατομία: rasijecanje, rezanje), znanost o građi živih organizama. Anatomija čovjeka ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >