TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Alsace

Alsace [alza’s] (njem. Elsass [ε'lzas]), povijesna pokrajina na istoku Francuske; uz francusko-njemačku i francusko-švicarsku granicu; 8280 km², 1 877 271 (2009). Obuhvaća departmane Bas-Rhin (4755 km²; 1 113 207 st., 2009) i Haut-Rhin (3525 km²; 764 064 st., 2009), odnosno područje ograničeno hrptom Vogeza na zapadu i Rajnom na istoku. Pretežno ravničarski kraj s brežuljkastim i planinskim pojasom na zapadu; na krajnjem su jugu ogranci Jure. U klimi prevladavaju kontinentski utjecaji, najizrazitiji u Francuskoj; godišnja količina oborina 500 do 800 mm. Gusta mreža vodenih tokova. Nizinski je dio gusto naseljen i intenzivno obrađen (šećerna trska, hmelj, duhan); u prigorju Vogeza vinogradarstvo (rizling, traminac). Uz plovni tok Rajne, na usporednom kanalu (Canal d’Alsace), nekoliko je velikih hidroelektrana. Rudnici kalija (Mulhouse), metaloprerađivačka i prehrambena industrija (Strasbourg), tekstilna industrija (Colmar, Mulhouse i dr.); u Fessenheimu nuklearna elektrana. Najveći grad Strasbourg.

Naseljavala su ga keltska plemena, koja su 58. pr. Kr. došla pod vlast Rimskoga Carstva. Nakon 270. Alsace zauzimaju Alemani, a poslije Franci. Dijelom Franačke postaje 496. Prilikom podjele carstva Karla Velikoga (817. i 843) Alsace postaje dijelom Lotaringije, Lotarova dijela države, a ugovorom u Mersenu (870) pripao je istočnoj Franačkoj. Gornji Alsace nalazio se od 1135. do 1168. u posjedu Habsburgovaca, a Donji Alsace od 1384. pod vlašću biskupa Strasbourga. U XVI. st. Alsace su zahvatili seljački rat i reformacija; teško stradao za Tridesetogodišnjega rata (1618–48). Westfalskim mirom (1648) pripojen je Francuskoj. Sve do Francuske građanske revolucije (1789–99) Alsace je bio francuska pokrajina. Administrativnom podjelom države teritorij Alsacea postao je dijelom departmana Bas-Rhina i Haut-Rhina. Nakon poraza Francuske u francusko-pruskom ratu (1870–71) ti su departmani, kao i dio susjedne pokrajine Lorraine (Metz, Thionville, Château-Salins, Vic i Dieuze), mirom u Frankfurtu na Majni priključeni Njemačkoj. Tada se prvi put pojavljuje pojam Alsace-Lorraine. Nakon I. svjetskog rata to je područje vraćeno Francuskoj mirom u Versaillesu (1919), ali je ponovno uključeno u Njemačku tijekom II. svjetskog rata. Francuske i američke snage oslobodile su ga 1944. Nakon poraza Njemačke u II. svjetskom ratu Alsace i Lorraine ponovno su pripojeni Francuskoj.

Citiranje:
Alsace. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1977>.