TRAŽI DALJE:
STRUKE:

fitocenologija

fitocenologija (fito- + -ceno + -logija) (fitosociologija), znanstvena disciplina koja proučava biljne zajednice ili fitocenoze. Kao posebna znanost razvila se iz biljne geografije (fitogeografije), utemeljiteljem koje se smatra A. Humboldt (1769–1859). A. Kerner u djelu o biljnom svijetu Podunavlja (1863) prvi govori o posebnoj znanosti i naziva je biljnom fizionomikom. Na kraju XIX. st. Poljak Jozef Paczosky (1896), a malo zatim i Rus Porfirij Nikitič Krilov (1898) daju joj ime sociologija bilja (fitosociologija). Taj se je naziv ubrzo uvriježio u zapadnoj Europi. Naziv fitocenologija, koji je u znanost uveo njemački botaničar Helmut Gams (1918), prihvaćen je osobito u istočnoj Europi, a u novije doba sve se više ponovno rabi i u zapadnoj Europi, pa je 1973. njemački fitocenolog Reinhold Tüxen (1899–1980) osnovao međunarodni časopis Phytocoenologia, koji izlazi i danas. U angloameričkoj literaturi najčešći su za tu znanost nazivi sinekologija (synecology) i ekologija vegetacije (vegetation ecology), tj. fitocenologija se smatra dijelom ekologije. J. Braun-Blanquet utemeljitelj je suvremene fitocenologije, koja se kao posebna znanstvena disciplina intenzivno razvijala od početka XX. st. On je i najsnažnije utjecao na razvoj te znanosti u prošlome stoljeću. Pioniri fitocenologije u nas bili su botaničari I. Horvat i S. Horvatić. Fitocenologija proučava sastav i građu biljnih zajednica (sinmorfologija), ekološke značajke (sinekologija), zakonitosti razvoja i dinamiku (singenetika, sindinamika), raširenost (sinhorologija), prošlost (sinkronologija) te klasifikaciju (sintaksonomija) fitocenoza. Osnovna jedinica fitocenološkog sustava je asocijacija (associatio), a više su jedinice sveza (alliancia), red (ordo) i razred (classis). Dok je u prvoj fazi razvoja fitocenologije prevladavalo opisivanje sastava i građe te klasifikacija, danas sve više prevladavaju ekološka istraživanja, numerička obradba i multivarijantna analiza biljnih zajednica. Rezultati fitocenologije nalaze primjenu u šumarstvu, poljoprivredi, zaštiti prirode, prostornom planiranju.

Citiranje:
fitocenologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19758>.