Brockhouse, Bertram Neville

Brockhouse [brɔ'khaus], Bertram Neville, kanadski fizičar (Lethbridge, Alberta, 15. VII. 1918Hamilton, Ontario, 13. X. 2003). Doktorirao (1950) na Sveučilištu u Torontu u području fizike čvrstog stanja. Od 1950. istraživač u nuklearnom laboratoriju Chalk River (Ottawa), gdje se bavio pionirskim razvojem metoda neutronskog raspršenja za proučavanje kondenzirane tvari. Profesor fizike na Sveučilištu McMaster u Hamiltonu (1962–84). Bio je član Royal Society od 1965. Dobio Nobelovu nagradu iz fizike (1994) za razvoj neutronskog spektrometra (s Cliffordom Glenwoodom Shullom).

Brockhouse, Bertram Neville. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 4.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9620>.